esquina de folio dobrado
icona de cia
Cor, iluminación e acabados 2D e 3D (CIA)

É un módulo técnico que combina grandes posibilidades artísticas nos seus dous aspectos máis relevantes: o texturizado e a iluminación de modelos 3D.

Neste módulo, os alumnos aprenden a observar o mundo físico para traballar posteriormente na creación e configuración de diferentes materiais e dos mapas de textura que proporcionan o acabado aos modelos *tridimensionales seguindo as indicacións de estilo visual e de produción consignado para cada ocasión.

A iluminación de escenarios e personaxes é, así mesmo, materia do módulo. Trabállase igualmente sobre a observación do mundo físico e o comportamento da luz.

Lévase a cabo con diferentes propósitos: desde a presentación de personaxes ou a preparación de materiais para un portfolio, ata a iluminación de escenarios integrados en diferentes contextos de produción e estilo.

Apréndese a empregar os recursos de iluminación de Autodesk Maya: realización de esquemas de iluminación, uso de luminarias e iluminación directa, luz reflectida e sistemas de iluminación indirecta, recursos específicos de cada motor de renderizado, IBL, efectos sinxelos...

Ao finalizar o módulo, os alumnos deben saber realizar "renders" de calidade con diversos propósitos e axustados tecnicamente ao seu emprego en diferentes fluxos de traballo como, por exemplo, o "compositing".

esquina de folio dobrado
icona de cia
É importante saber...

É moi recomendable saber traballar cunha ferramenta de edición de imaxes.

Supón unha vantaxe ter coñecementos de luz e fotografía, así como ter aptitudes de observación.

Recoméndase igualmente ter acceso a un computador co que poder estudar e completar tarefas.

esquina de folio dobrado
icona de cia
Galería
personaxe e habitación personaxe choza personaxe estancia